Hệ thống camera tìm kiếm tích hợp thiết bị giao tiếp với nạn nhân

Hệ thống camera tìm kiếm tích hợp thiết bị giao tiếp với nạn nhân

Thiết bị cứu hộ đặc biệt trang bị cho từng cá nhân giúp nâng cao khả năng tìm kiếm và ứng cứu nạn nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát
1 2