Đường truyền vô tuyến băng rộng

Giá: Liên hệ
Đường truyền vô tuyến được ứng dụng đặc biệt trong tìm kiếm cứu nạn
Hotline: +84.976151777

Đường truyền vô tuyến băng rộng dành cho tìm kiếm và cứu nạn


Với mục đích, cấu hình các hệ thống , BMS nhóm các hệ thống này thành ba loại:

Khoảng cách ngắn Ommi Tx Ommi Rx
Khoảng cách trung bình Ommi Tx High Gain Rx
Khoảng cách xa High Gain Tx

High Gain Rx

Các ăng-ten được sử dụng là yếu tố chính để xác định phạm vi của mỗi hệ thống. Khoảng
cách tối đa dựa trên tần số, công suất phát, độ lợi anten và tổn thất từ hệ thống cáp. Các hệ
thống trong dải tần số 2 GHz có xu hướng hoạt động tốt hơn so với các hệ thống trong phạm

vi 6 GHz.

Khoảng cách truyền dẫn


Anten phát Anten thu Khoảng cách
Ommi Ommi 5km
Ommi  High Gain 80km
High Gain High Gain 160km

 

Sản phẩm liên quan

Trung tâm giám sát và điều khiển

Trung tâm giám sát và điều khiển
Tích hợp các thiết bị xử lý dữ liệu và điều khiển hàng đầu trong lĩnh vực tìm kiếm & cứu nạn
Giá: Liên hệ Gửi liên hệ
  • Anh 11
  • Anh 12
  • Anh 13
  • anh 14
  • Anh 16
  • Anh 17