Thiết bị đo kiểm hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến tương tự/số 3920

Thiết bị đo kiểm hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến tương tự/số 3920
Công nghệ tạo tín hiệu RF với tạp âm pha nhỏ nhất
Giá: Liên hệ Gửi liên hệ

Dòng thiết bị đo kiểm cầm tay 3515

Dòng thiết bị đo kiểm cầm tay 3515
Đo kiểm tự động các thiết bị và hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến trên đất liền, xe thông tin, PRC-117F, PRC-148, máy bay chiến đấu.
Giá: Liên hệ Gửi liên hệ
  • Anh 11
  • Anh 12
  • Anh 13
  • anh 14
  • Anh 16
  • Anh 17