Hệ thống cột nâng anten Cobham

Hệ thống cột nâng anten Cobham
Dựa trên kinh nghiệm sản xuất và tổng hợp yêu cầu của khách hàng trong vòng 30 năm qua, cobham đã phát triển một loại cột nâng anten hoàn toàn mới cho tác chiến cơ động...
Giá: Liên hệ Gửi liên hệ
  • Anh 11
  • Anh 12
  • Anh 13
  • anh 14
  • Anh 16
  • Anh 17