Trung tâm giám sát và điều khiển

Trung tâm giám sát và điều khiển
Tích hợp các thiết bị xử lý dữ liệu và điều khiển hàng đầu trong lĩnh vực tìm kiếm & cứu nạn
Giá: Liên hệ Gửi liên hệ

Đường truyền vô tuyến băng rộng

Đường truyền vô tuyến băng rộng
Đường truyền vô tuyến được ứng dụng đặc biệt trong tìm kiếm cứu nạn
Giá: Liên hệ Gửi liên hệ
  • Anh 11
  • Anh 12
  • Anh 13
  • anh 14
  • Anh 16
  • Anh 17