Tầm nhìn

Trở thành một tập đoàn phát triển trường tồn, một thương hiệu đẳng cấp khu vực chuyên cung cấp thiết bị, giải pháp công nghệ cao.

Sứ mệnh

- Đặt uy tín chất lượng lên hàng đầu

- Nỗ lực, sáng tạo, đổi mới không ngừng để thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng

- Phát triển doanh nghiệp đi cùng với phát triển con người, có trách nhiệm với cộng đồng.

Giá trị cốt lõi

- Trách nhiệm

- Năng động

- Nhiệt huyết

- Sáng tạo

- Khách hàng

- Đồng đội

  • Anh 11
  • Anh 12
  • Anh 13
  • anh 14
  • Anh 16
  • Anh 17