Radar giám sát 3D tích hợp đa cảm biến

Radar giám sát 3D tích hợp đa cảm biến
Hệ thống radar tích hợp đa cảm biến bao gồm một radar mạng pha 3D, Camera theo dõi...
Giá: Liên hệ Gửi liên hệ
  • Ảnh 2
  • Ảnh 3
  • Ảnh 4
  • Ảnh 5
  • Ảnh 6
  • Ảnh 7
  • Ảnh 8
  • Ảnh 9