Radar giám sát 3D tích hợp đa cảm biến

Radar giám sát 3D tích hợp đa cảm biến

Hệ thống radar tích hợp đa cảm biến bao gồm một radar mạng pha 3D, Camera theo dõi...
  • Ảnh 1
  • Ảnh 2
  • Ảnh 3
  • Ảnh 4
  • Ảnh 5