Radar giám sát 3D tích hợp đa cảm biến

Radar giám sát 3D tích hợp đa cảm biến
Hệ thống radar tích hợp đa cảm biến bao gồm một radar mạng pha 3D, Camera theo dõi...
Giá: Liên hệ Gửi liên hệ
  • Anh 11
  • Anh 12
  • Anh 13
  • anh 14
  • Anh 16
  • Anh 17