Trung tâm giám sát và điều khiển

Giá: Liên hệ
Tích hợp các thiết bị xử lý dữ liệu và điều khiển hàng đầu trong lĩnh vực tìm kiếm & cứu nạn
Hotline: +84.976151777
Sản phẩm liên quan

Đường truyền vô tuyến băng rộng

Đường truyền vô tuyến băng rộng
Đường truyền vô tuyến được ứng dụng đặc biệt trong tìm kiếm cứu nạn
Giá: Liên hệ Gửi liên hệ
  • Ảnh 2
  • Ảnh 3
  • Ảnh 4
  • Ảnh 5
  • Ảnh 6
  • Ảnh 7
  • Ảnh 8
  • Ảnh 9