IFR 6000 là một thiết bị nhỏ gọn, cơ động được thiết kế để kiểm tra các bộ phát đáp chế độ A / C / S, 1090 MHz ADS-B, 978 MHz UAT, TCAS I, II và DME. Giao diện IFR 6000 rất dễ sử dụng, mọi thông số cần thiết được hiển thị ngay trên màn hình. IFR 6000 là thiết bị kiểm tra duy nhất, kiểm tra tất cả các transponder thế hệ kế tiếp, bao gồm kiểm tra ADS-B, FIS-B và TIS-B testing. Hầu hết các bài kiểm tra có thể được hoàn thành mà không hiển thị trên màn hình người dùng chính. Điều này đơn giản hóa nhiệm vụ thử nghiệm của kỹ thuật viên.


 

 

> Chế độ đo kiểm: Chế độ S, Transponder ATCRBS, DME, TCAS, TIS, ADS-B MON / ADS-B GEN (DO-260A / B), 978MHz UAT

> Giao diện người dùng đơn giản

> Trọng lượng nhẹ và nhỏ gọn (8 lbs - 3.6kg)

> Hoạt động liên tục 6h

> Tự động đo kiểm bộ phát đáp

> Chuyển dữ liệu vào máy tính để phân tích

> Các thông số giám sát cơ bản và nâng cao (DAP)

> Tự động kiểm tra lỗi

> Kiểm tra toàn diện GICB

> Các tệp cấu hình cho các bộ phát đáp khác nhau

> Kiểm tra toàn bộ kênh DME

> Bao gồm theo dõi độ nhạy 

> Các kịch bản TCAS do người dùng lựa chọn

> Đo kiểm thiết bị cảnh báo va chạm hàng không

> vận hành không dây hoặc có dây

> Các phép đo tham số bao gồm công suất và tần số phát

> Cập nhật phần mềm USB flash drive 

 

http://ats.aeroflex.com/support/technical-support/product-support-documents/ifr-6000-data-sheet/download

  • Ảnh 1
  • Ảnh 2
  • Ảnh 3
  • Ảnh 4
  • Ảnh 5