Celldetector Counter Interception


Cell detectors là thiết bị chặn nghe lén được sử dụng để phát hiện, xác định vị trí, và loại trừ các hệ thống đánh chặn chủ động, IMSI / IMEI Catchers.


 

Sản phẩm liên quan
Thiết bị đánh chặn IMSI

Thiết bị đánh chặn IMSI

IMSI Catcher giả lập một BTS di động hợp pháp, thu hút các thiết bị di động lân cận và đăng ký chúng...
Thiết bị đánh chặn wifi

Thiết bị đánh chặn wifi

Hệ thống đánh chặn wifi của chúng tôi được ứng dụng đặc biệt trong các cơ quan chính phủ, lực lượng cảnh sát...
Thiết bị gián điệp tàng hình

Thiết bị gián điệp tàng hình

P6 intercept là hệ thống đánh chặn thụ động bao gồm thiết bị giải mã và trạm phân tích
Thiết bị gián điệp chủ động

Thiết bị gián điệp chủ động

P6-AS-2B hoạt động giống như một trạm gốc GSM, thu hút các thiết bị di động GSM ở gần...
  • Ảnh 1
  • Ảnh 2
  • Ảnh 3
  • Ảnh 4
  • Ảnh 5