Hệ thống đánh chặn thụ động


P6 intercept là hệ thống đánh chặn thụ động, tức là không phát ra tín hiệu khi làm việc. Điều này phù hợp với các nhiệm vụ giám sát đòi hỏi độ chính xác và bảo mật cao.


Hoạt động


P6 làm việc ở 2 chế độ: TARGET hoặc RANDOM

- Chế độ TARGET: Chỉ theo dõi và đánh chặn thuê bao được chỉ định

- Chế độ RANDOM: Đánh chặn toàn bộ thuê bao trong vùng lân cận của thiết bị

P6 có thể theo dõi rất nhiều thuê bao di động cùng lúc cũng như thu thập các thông tin của các thuê bao này một cách bí mật và hiệu quả.


 

 

Ứng dụng nổi bật


• Nghe lén và đánh chặn cuộc gọi
• Thu thập số các nhận dạng IMSI / IMEI
• Chặn cuộc gọi được lựa chọn
• Phát hiện tội phạm
• Phân tích dữ liệu
• Hỗ trợ tìm kiếm
• Điều khiển thuê bao bị giám sát

 

Thông số kỹ thuật


> Thiết bị thụ động không thể phát hiện

> Số lượng Cell được theo dõi 1 - 48

> Số kênh trên mỗi hệ thống 48 - 200

> Độ nhạy máy thu ±50 PPB

> Giải mã A51 

> Giải mã A52

> Ghi và phân tích thời gian thực

> Theo dõi động

> Chuyển giao

> Tái phân bổ TMSI

> Tốc độ giải mã 2 - 20 kc/s

> Thay đổi lớp A53

> Công suất tiêu thụ 50W

> Nhiệt độ hoạt động + 5° C to +45° C

> Nhiệt độ hoạt động danh định + 5° C to +45° C

> Nhiệt độ lưu kho -15° C to +60° C

> Độ ẩm 92%

> Trọng lượng 3kg

 

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ !

Sản phẩm liên quan
Thiết bị gián điệp chủ động

Thiết bị gián điệp chủ động

P6-AS-2B hoạt động giống như một trạm gốc GSM, thu hút các thiết bị di động GSM ở gần...
  • Ảnh 1
  • Ảnh 2
  • Ảnh 3
  • Ảnh 4
  • Ảnh 5