Thời sự trưa 12h hôm ngày 22/09/2017- Thời sự chính trị trong nước và nước ngoài mới nhất trên VTV1

  • Ảnh 2
  • Ảnh 3
  • Ảnh 4
  • Ảnh 5
  • Ảnh 6
  • Ảnh 7
  • Ảnh 8
  • Ảnh 9