Goggle


- Sẵn sàng chiến đấu
- Ống kính quang học cao cấp
- Dung lượng pin lớn
- Dễ dàng sử dụng


Aviotor


- Sẵn sàng chiến đấu
- Ống kính quang học cao cấp
- Dung lượng pin lớn
- Dễ dàng sử dụng
- NVS


Riflescopes


- Sẵn sàng chiến đấu
- Ống kính quang học cao cấp
- Dung lượng pin lớn
- Zoom 6x
- Dễ dàng sử dụng
- NVS
- Tiêu chuẩn MIL-STD-1913


 

Sản phẩm liên quan
  • Ảnh 1
  • Ảnh 2
  • Ảnh 3
  • Ảnh 4
  • Ảnh 5