Binoculars


- Khoảng cách tính toán 20 km

- Tích hợp la bàn số

- Kết nối USB hoặc RS232

- Hệ điều hành android

- Dễ dàng sử dụng


Monoculars


- Khoảng cách tính toán 3.5 km

- Tính toán khoảng cách, độ cao, phương vị

- Tính toán 2 mục tiêu cùng lúc

- Hệ điều hành android

- Dễ dàng sử dụng


Mountable


- Khoảng cách tính toán 3 km

- Tính toán khoảng cách, độ cao, phương vị

- Tính toán 2 mục tiêu cùng lúc

- Hệ điều hành android

- Tích hợp GPS, màn hình OLED


 

  • Ảnh 2
  • Ảnh 3
  • Ảnh 4
  • Ảnh 5
  • Ảnh 6
  • Ảnh 7
  • Ảnh 8
  • Ảnh 9